Trainingen

Je bent hier:

Venzs richt zich vooral op trainingen voor crisismanagement, suïcidepreventie en trainingen in het omgaan met verward gedrag, lastig gedrag of zelfs agressief gedrag en aangrenzende onderwerpen. Venzs heeft ervoor gekozen maatwerk te leveren, zodat onze trainingen aansluiten bij de praktijk van de deelnemers. Hieronder een korte omschrijving hoe trainingen eruit kunnen zien.

Crisismanagement

Het organiseren en ondersteunen bij crisismanagement trainingen en oefeningen in de rampen- en crisisbeheersing. Zowel multidisciplinaire en monodisciplinaire crisisoefeningen op operationeel-, strategisch- en beleidsniveau.

Het ondersteunen bij oefeningen kan onder andere door het (mede) ontwerpen van scenario’s en draaiboeken, inzetten van een evaluator, inzet van tegenspelers en het leiden of coördineren van oefeningen.

 

Suïcidepreventie

Wij verzorgen verschillende trainingen voor hulpverleners binnen de jeugd en volwassenen hulpverlening. Er zijn trainingen voor zowel gespecialiseerde (ggz) behandelaren en voor andere hulpverleners. De doelstelling van de trainingen is de cursist vaardigheden aan te leren en verantwoord te laten communiceren en handelen bij suïcidaal gedrag. Dit met als uitgangspunt de Multi Disciplinaire Richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

 

Verward en onbegrepen gedrag

Steeds meer medewerkers binnen de zorg, welzijn en het veiligheidswerkveld komen personen met verward en onbegrepen gedrag tegen en vragen zich af wat doe je wel en wat doe je niet. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om gedragingen van personen binnen een (zorg)instelling of in de openbare ruimte. Tijdens deze training worden er handvatten aangereikt voor het herkennen en handelingsmogelijkheden bij verward en onbegrepen gedrag. 

 

Lastig gedrag of zelfs agressief gedrag
Trainingen in het omgaan met lastig gedrag of zelfs agressief gedrag hebben als eerste uitgangspunt het voorkomen van incidenten. Klantvriendelijkheid speelt een belangrijke rol binnen de trainingen.